Ավարտված
|
Համայնքային զարգացում

Ապրի՛լ նախաձեռնություն

Ուժեղը չի ցեղասպանվում

«Էսթերոքս» ՍՊԸ
071E5EEA-A8F3-46FC-9DF6-A3413669FE3F@3x

124 համագործակցության առաջարկ

Ի՞նչ է համագործակցության նախագիծը

Համագործակցության նախագծերի դեպքում որևէ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են լինում նյութական իրեր՝ սարքավորումներ, հագուստ, համակարգիչներ և այլն, և մարդկանց աջակցությունը գիտելիքի, փորձի և/կամ կապերի միջոցով։

Համագործակցության կարիքներ

Միացե՛ք, որ Ապրի՛նք ուժեղ Հայաստանում

դեկտեմբեր 27, 2022 | տարի առաջ

Ամփոփենք 2022թ․ «Ապրիլ» նախաձեռնության ազդեցությունը։

Սիրելի՛ համագործակցողներ, ձեր մեկ օրվա եկամուտն ուղղելով գիտության ոլորտի տարբեր նախագծերի՝ միասին գրանցել ենք հետևյալ արդյունքը։ Նախագծի նպատակն է ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտում բույսերի, սնկերի, մամուռների և քարաքոսերի ուսումնասիրության նպատակով ժամանակակից մոլեկուլային լաբորատորիա հիմնումը: 

Լաբորատորիան արդեն վերանորոգված և կահավորված է: Նախատեսվող սարքավորումները գնվել են կամ գտնվում են գնման գործընթացում: 2023թ․ նախատեսվում է իրականացնել լաբորատորիայի բացման արարողությունը և մեկնարկել գործունեությունը։Նախագծի նպատակն է Հայոց ցեղասպանություն թանգարան-ինստիտուտի կողմից հրատարակվող «International Journal of Armenian Genocide Studies» (IJAGS) [Հայոց ցեղասպանության ուսումնասիրությունների միջազգային հանդես] անգլալեզու ամսագրի առաջխաղացումը դեպի միջազգային շուկա՝ «Scopus» և «Web of Science» հարթակներին միանալու միջոցով:

Նախագծի շրջանակներում ամսագիրն ընդգրկվել է DOAJ (Directory of Open Access Journals) համակարգում:

Պատրաստվել է նոր կայքը՝ հոդվածների ներկայացման և գրախոսման առցանց համակարգով` http://agmipublications.am/index.php/ijags:

Լույս է տեսել «International Journal of Armenian Genocide Studies»-ի 2022 թ. առաջին համարը: Ամսագրի 2022 թ․ երկրորդ հատուկ՝ Արցախին նվիրված համարը պատրաստ է հրատարակման:Նախագծի նպատակն է ստեղծել համալիր համակարգ, որը կապահովի ռադիոհաճախային և ձայնային ճառագայթում ունեցող աղբյուրների ուղղորոշման և տեղորոշման խնդիրներ:

Նախագիծն իրականացման փուլում է։Նախագծի նպատակն է ստեղծել հիշողության մեծ ծավալներով և հաշվողական հզորությամբ նոր ենթակառուցվածք Հայաստանի Կենսաինֆորմատիկայի ինստիտուտում։

Նախագիծն իրականացման փուլում է։Նախագծի նպատակն է բիոսեռից պատրաստված իմպլանտներն օգտագործել վնասվածք ունեցող կենդանիների՝ շների և կատուների ոսկրային արատները վերականգնելու համար:

Նախագիծն իրականացման փուլում է։

մայիս 06, 2022 | 2 տարի առաջ

Արդեն37 ընկերություն և անհատ միացել է «Ապրիլ» նախաձեռնությանը, որ միասին ապրենք հզոր Հայաստանում։

ապրիլ 27, 2022 | 2 տարի առաջ

Արդեն 24 ընկերություն ու անհատ միացել է «Ապրի՛լ» նախաձեռնությանը՝ դրամական աջակցություն տրամադրելով գիտական նախագծերի։ Մեր միասնականությունն ու խելացի ներդրումն է, որ մեզ կօգնի կառուցել ուժեղ պետություն ու պաշտպանված, բարեկեցիկ կյանքով ապրել։ Միայն ուժեղը չի ցեղասպանվում

Ավարտված
|
Համայնքային զարգացում

Ապրի՛լ նախաձեռնություն

Ուժեղը չի ցեղասպանվում

«Էսթերոքս» ՍՊԸ
071E5EEA-A8F3-46FC-9DF6-A3413669FE3F@3x

124 համագործակցության առաջարկ

Ի՞նչ է համագործակցության նախագիծը

Համագործակցության նախագծերի դեպքում որևէ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են լինում նյութական իրեր՝ սարքավորումներ, հագուստ, համակարգիչներ և այլն, և մարդկանց աջակցությունը գիտելիքի, փորձի և/կամ կապերի միջոցով։

Համագործակցության կարիքներ

Միացե՛ք, որ Ապրի՛նք ուժեղ Հայաստանում