Project

2,019.72 USD

 | Նպատակ 2,018.19 USD
Իրագործված
|
Գիտություն

Ռադիոհաճախականային և ձայնային ազդանշանների ուղղորոշման ու տեղորոշման համակարգի փորձանմուշի մշակում

Ստեղծենք մերը և պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակին

Հայ-Ռուսական համալսարան

2,019.72

100.08 %

Նպատակ: 2,018.19 USD

⭐️ ԹՈՓ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ

⭐️ "Էսթերոքս " ՍՊԸ

357,000 AMD

⭐️ Artur Galstian

100,000 AMD

⭐️ Արշակ Ծառուկյան

51,600 AMD

⭐️ Arshaluys Djoundjoukoukian

35,000 AMD

⭐️ Manouchak Djoundjoukoukian

35,000 AMD

Աջակիցներ

Margarit Kyurkchyan

2 տարի առաջ
20,000 AMD

Anonymous

2 տարի առաջ
2,000 AMD

⭐️ Manouchak Djoundjoukoukian

2 տարի առաջ
35,000 AMD

⭐️ Arshaluys Djoundjoukoukian

2 տարի առաջ
35,000 AMD

Zaven Haroyan

2 տարի առաջ
3,000 AMD

Ստեղծենք մերը և պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակին

Ժամանակակից կյանքում արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց հայտնաբերման ժամանակը նվազեցնելու միջոցով կարելի է բարձրացնել փրկարարական աշխատանքների էֆեկտիվությունը։ Այդ նպատակով, կիրառելով արդի տեխնոլոգիաները և ֆիզիկական երևույթների չափումները, հնարավոր է ստեղծել համակարգ, որն ունակ կլինի տեղորոշել և ուղղորոշել տուժած մարդկանց գտնվելու վայրը։ 

Այս նախագծով առաջարկվում է ստեղծել համալիր համակարգ, որը կապահովի ռադիոհաճախային և ձայնային ճառագայթում ունեցող աղբյուրների ուղղորոշման և տեղորոշման խնդիրները՝

  • Արտակարգ իրավիճակների պայմաններում փլատակների տակից մարդկանց բջջային հեռախոսակապի սարքերի ճառագայթման միջոցով փրկարարական աշխատանքների կազմակերպում


  • Անձի գտնվելու վայրի տեղորոշում՝ ձայնային մեթոդով։ Իրականացվում է ԱԹՍ-ի վրա տեղադրված բազմաթիվ ձայնային ազդանշանների ընդունիչների միջոցով։

Մեր անվտանգության և ապահովության երաշխավորը մենք ենք

Նախագիծը արդեն իրականություն է փորձառու և կայացած թիմի շնորհիվ

Վերջին 3 տարիների ընթացքում գիտաարտադրական ոլորտի երիտասարդ և կայացած մասնագետների մի խումբ իրականացրել և իրականացնում է մի շարք ուսումնասիրություններ և փորձարկումներ այսպիսի համակարգեր մշակելու և իրականություն դարձնելու համար։ Այս պահին առկա են նախագծի իրականացման տեսլականը և բոլոր նախադրյալները։ 


ՆՎԻՐԱԲԵՐԻ՛Ր ՀԻՄԱ ԵՎ ՕԳՆԻ՛Ր ՍՏԵՂԾԵԼ ՄԵՐԸ

Ինչու է նախագիծը կարևոր գիտության և Հայաստանի զարգացման համար 

  • Փրկարարական աշխատանքներ

Նախագծով հնարավորություն է ստեղծվում բարձրացնել արտակարգ իրավիճակների պայմաններում մարդկանց որոնման և տարհանման աշխատանքների արդյունավետությունը։

  • Ռադիոմոնիթորինգ 

Նախագծի իրականացումը կապահովի Հայաստանի Հանրապետությունում ռադիո ճառագայթում ունեցող սարքերի աշխատանքի մոնիտորինգը և ժամանակին անհրաժեշ արձագանքումը։

  • Գիտության առաջխաղացում

Նախագծի իրականացումը լրացուցիչ հնարավորություն կստեղծի Հայաստանի Հանրապետությունում այս ոլորտի գիտական առաջխաղացմանը կիրառելով ժամանակակից մոտեցումներ և մեթոդներ։ 

  • Նոր մասնագետների պատրաստում

Նախագծի իրականացման ընթացքում հերթական հնարավորությունը կստեղծվի ուսանողների համար փորձառություն ձեռք բերել և մասնագիտանալ տվյալ ոլորտում։

  • Տնտեսական նշանակությունը

Այսպիսի համակարգերի մշակումը և պատրաստումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տնտեսապես ավելի շահավետ է, քան նրանց պատրաստի ձեռք բերումը այլ երկներից։Այս նախագիծն աջակցում է`

Կայուն Զարգացման Նպատակներին

«Ապագա Հայկանանը» Նպատակներին

2,019.72 USD

 | Նպատակ 2,018.19 USD
Իրագործված
|
Գիտություն

Ռադիոհաճախականային և ձայնային ազդանշանների ուղղորոշման ու տեղորոշման համակարգի փորձանմուշի մշակում

Ստեղծենք մերը և պատրաստ լինենք ցանկացած իրավիճակին

Հայ-Ռուսական համալսարան

2,019.72

100.08 %

Նպատակ: 2,018.19 USD

⭐️ ԹՈՓ ԱՋԱԿԻՑՆԵՐ

⭐️ "Էսթերոքս " ՍՊԸ

357,000 AMD

⭐️ Artur Galstian

100,000 AMD

⭐️ Արշակ Ծառուկյան

51,600 AMD

⭐️ Arshaluys Djoundjoukoukian

35,000 AMD

⭐️ Manouchak Djoundjoukoukian

35,000 AMD

Աջակիցներ

Margarit Kyurkchyan

2 տարի առաջ
20,000 AMD

Anonymous

2 տարի առաջ
2,000 AMD

⭐️ Manouchak Djoundjoukoukian

2 տարի առաջ
35,000 AMD

⭐️ Arshaluys Djoundjoukoukian

2 տարի առաջ
35,000 AMD

Zaven Haroyan

2 տարի առաջ
3,000 AMD