Project
Ակտիվ
|
Կրթություն

«Մարզերի երեխաները մարզերում»

Երեխաները կփոխեն աշխարհը

Մարզերի երեխաները մարզերում
071E5EEA-A8F3-46FC-9DF6-A3413669FE3F@3x

15 համագործակցության առաջարկ

Ի՞նչ է համագործակցության նախագիծը

Համագործակցության նախագծերի դեպքում որևէ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են լինում նյութական իրեր՝ սարքավորումներ, հագուստ, համակարգիչներ և այլն, և մարդկանց աջակցությունը գիտելիքի, փորձի և/կամ կապերի միջոցով։

Համագործակցության կարիքներ

ՄԵՄ համայնքի անդամ

ՄԵՄ մենթոր

Համակարգչային տեխնիկա և այլ գույք

Ֆինանսական աջակցություն

ՄԵՄ ՀԿ-ի հետ համագործակցություն

«Մարզերի երեխաները մարզերում»-ը, հանդիսանալով սոցիալ-կրթական հասարակական կազմակերպություն, ստեղծում է մարզեցի համագործակցող առաջնորդների ապակենտրոնացված Ցանց, որի նպատակը Հայաստանի համաչափ զարգացումն է։

Համագործակցության ի՞նչ տեսակների շուրջ ենք հավաքվել։

 • Փոքրեր - փոքրեր
 • Փոքրեր - մեծեր (մենթորներ)
 • Մեծեր - մեծեր

ԽՆԴԻՐ։ Մարզերի երեխաները մասնակիորեն կտրված են իրադարձությունների կենտրոնացման շրջաններից և ռեսուրսներից, որոնք հանգեցնում են հետևյալ խնդիրներին․

 • տեղեկատվության պակաս,
 • թյուր պատկերացում իրական Հայրենիքի մասին, քանի որ Հայրենիքի տարբեր հատվածներում ընկերներ, իրական հետաքրքրություններ չունեն, 
 • ոչ ֆորմալ կրթության, ժամանակակից գիտելիքների, կրթաժամանցային ակտիվությունների պակաս, 
 • փափուկ և կոշտ հմտությունների ցածր մակարդակ, 
 • տեխնիկական զինվածության ցածր մակարդակ, 
 • օտար լեզուների իմացության անբավարար մակարդակ, 
 • մենթորների բացակայություն, 
 • անձնային և մասնագիտական աճի պակաս կամ բացակայություն,
 • համապատսախան խթանող միջավայրի անբավարարություն։

ԼՈՒԾՈՒՄ։ ՄԵՄ-ում մարզերի երեխաները․

 • Շփվում և ընկերանում են տարբեր մարզերի և ենթամշակույթների իրենց հասակակիցների հետ
 • Մենթորների օգնությամբ ձեռք են բերում՝ գիտելիքներ, փափուկ և կոշտ հմտություններ, կապեր և այլ հնարավորություններ։
 • Նվիրված լինելով ՄԵՄ գաղափարներին՝ երեխաները, տեխնիկայի և այլ գույքի կարիք ունենալու դեպքում, ստանում են դրանք՝ նպաստելով նրանց՝ արագ աճին, օնլայն աշխատելու հնարավորության ստեղծմանը։

ՄԵՄ-ում կազմակերպվում են՝ դասընթացներ, առաջադրանքներ, վեբինարներ, օտար լեզուների ակումբներ, գաղափարական քննարկումներ, օֆլայն միջոցառումներ (ճամբարներ, սեմինարներ, մարզայցեր, անտիֆորումներ), կամավորության բազում հնարավորություններ (օնլայն ու օֆֆլայն), բիզնես և սոցիալական նախագծերի թիմերի ստեղծում և զարգացում

Այսպիսով, ՄԵՄ-ում կերտվում են հայրենատեր և այս ժամանակներում անհրաժեշտ հմտություններով օժտված առաջնորդներ, ովքեր միտված են աշխարհը փոխելու՝ սկսելով իրենցից ու համայնքներից։


Ինչպե՞ս դառնալ ՄԵՄ համայնքի անդամ

ՄԵՄ համայնքի անդամ դառնալու համար պետք է՝

 • Լինեք 14+ տարեկան
 • Մասնակցեք որևէ օֆլայն միջոցառման, որտեղ ներկայացվել է ՄԵՄ-ը,
 • Գրել ՄԵՄ-ի սոց․ էջերին՝ ասելով, որ ցանկանում եք միանալ և թե որ միջոցառումից եք իմացել ՄԵՄ-ի մասին 

Բացառություն։ Արցախի, Ջավախքի և Սփյուռքի դեպքում նոր կամավորների հավաքագրումը իրականացվում է տեղում վստահված երաշխավորների միջոցով։


Ինչպե՞ս դառնալ ՄԵՄ մենթոր․

 • Լրացնում եք հայտադիմումը
 • Իրականացնում ենք համապատասխան հարցազրույցներ
 • Ներկայացնում ենք առաջարկ
 • Մենթորը ընդունում կամ մերժում է
 • Դրական պատասխանի դեպքում միանում եք ՄԵՄ Դիսքորդ սերվերին


Ինչպե՞ս ֆինանսապես աջակցել ՄԵՄ-ին․

ՄԵՄ-ին ֆինանսապես կարող եք աջակցել անցնելով հետևյալ հղմամբ` reArmenia։ Դա թույլ կտա մեր լավագույն երեխաներին հեռավար աշխատանքի առաջարկ անել հենց ՄԵՄ-ում՝ դրանով իսկ նպաստելով ինչպես ՄԵՄ-ի կայուն զարգացման, այնպես էլ մարզերում աշխատատեղեր ստեղծելու հարցին։

Դա նաև չափազանց կարևոր է, քանզի ամենամսյա, թեկուզ փոքր չափի, սակայն կայուն բաժանորդագրությունները թույլ են տալիս մեզ ճիշտ ֆինանսական պլանավորում իրականացնել։


Նվիրիր համակարգչային տեխնիկա և այլ գույք —> օգնիր երեխաներին աճել․

Խնդիր: Մի շարք տաղանդավոր երիտասարդներ զրկված են սրընթաց աճից, և հետևաբար, օգուտներ չի քաղում նաև մեր տնտեսությունը։ Երիտասարդների մասնագիտական աճի հիմնական խնդիրներից մեկը համակարգչային տեխնիկայով ապահովվածության ցածր մակարդակն է։

Լուծում: ՄԵՄ-ի «Համակարգիչ +» նախագծի հիմնական նպատակը այս խնդրի լուծումը գտնելն է՝ զինելով ՄԵՄ ՀԿ-ի ակտիվ և լավագույն մարզաբնակ երիտասարադ կամավորներին տեխնիկական միջոցներով։

Արդյունք: Ըստ 2021, 2022 և 2023 թ.-ի հունիսի դրությամբ վիճակագրության՝ տեխնիկա ստացող պատանիների և երիտասարդների մոտ 75.5%-ն անցել է հեռավար կամ տեղում աշխատանքի՝ այդպիսով օժանդակելով նաև մարզերում և գյուղերում մնալու ժողովրդագրական խնդրի լուծմանը։ 


ՄԵՄ ՀԿ-ի հետ համագործակցության համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը․

 • Սեղմել այս հայտում համագործակցության կոճակը
 • Կապի դուրս գալ ՄԵՄ ՀԿ-ի հետ, տեղեկացնել, որ ցանկանում եք համագործակցել
 • Համագործակցության առաջարկ անել
Ակտիվ
|
Կրթություն

«Մարզերի երեխաները մարզերում»

Երեխաները կփոխեն աշխարհը

Մարզերի երեխաները մարզերում
071E5EEA-A8F3-46FC-9DF6-A3413669FE3F@3x

15 համագործակցության առաջարկ

Ի՞նչ է համագործակցության նախագիծը

Համագործակցության նախագծերի դեպքում որևէ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են լինում նյութական իրեր՝ սարքավորումներ, հագուստ, համակարգիչներ և այլն, և մարդկանց աջակցությունը գիտելիքի, փորձի և/կամ կապերի միջոցով։

Համագործակցության կարիքներ

ՄԵՄ համայնքի անդամ

ՄԵՄ մենթոր

Համակարգչային տեխնիկա և այլ գույք

Ֆինանսական աջակցություն

ՄԵՄ ՀԿ-ի հետ համագործակցություն