53.52 USD

 | Goal 8,685.08 USD
Closed
|
Art and Culture

Repair of Holy Trinity Church of Kirants

Let's make the hero's dream come true

Surb Abgar Nakhavka Development Charitable Foundation

53.52

0.62 %

Goal: 8,685.08 USD

1

Goal:8,685.08 USD

Նախապատրաստական և հողահեռացման աշխատանքներ, վնասված տանիքի հեռացում

2

Goal:34,740.32 USD

Հենապատի կառուցում բազալտի խամքարերով: Շինանյութի ձեռքբերում և վնասված հիմքերի ամրացում:

3

Goal:47,147.57 USD

Վնասված պատերի հեռացում և վերաշարում, շինանյութի ձեռքբերում: Եկեղեցու բարդ, պրոֆիլավոր քարերի շարվածքի հիմնանորոգում, պատուհանների բացման և վերականգնման աշխատանքներ:

4

Goal:54,591.93 USD

Տանիքի կառուցում և ներքին հարդարման աշխատանքներ: Ռոտոնդոյի կառուցում, շինանյութի ձեռքբերում:

5

Goal:23,573.79 USD

Դռների, պատուհանների տեղադրում, հարակից տարածքի սալիկապատում բազալտի խամքարերով

⭐️ TOP DONORS

⭐️ ARA ARARATYAN

9,645 AMD

Donors

⭐️ ARA ARARATYAN

3 months ago
25 USD

Anonymous donor

4 months ago
925 AMD

Anonymous donor

4 months ago
11,000 AMD
Updates will be placed soon

53.52 USD

 | Goal 8,685.08 USD
Closed
|
Art and Culture

Repair of Holy Trinity Church of Kirants

Let's make the hero's dream come true

Surb Abgar Nakhavka Development Charitable Foundation

53.52

0.62 %

Goal: 8,685.08 USD

1

Goal:8,685.08 USD

Նախապատրաստական և հողահեռացման աշխատանքներ, վնասված տանիքի հեռացում

2

Goal:34,740.32 USD

Հենապատի կառուցում բազալտի խամքարերով: Շինանյութի ձեռքբերում և վնասված հիմքերի ամրացում:

3

Goal:47,147.57 USD

Վնասված պատերի հեռացում և վերաշարում, շինանյութի ձեռքբերում: Եկեղեցու բարդ, պրոֆիլավոր քարերի շարվածքի հիմնանորոգում, պատուհանների բացման և վերականգնման աշխատանքներ:

4

Goal:54,591.93 USD

Տանիքի կառուցում և ներքին հարդարման աշխատանքներ: Ռոտոնդոյի կառուցում, շինանյութի ձեռքբերում:

5

Goal:23,573.79 USD

Դռների, պատուհանների տեղադրում, հարակից տարածքի սալիկապատում բազալտի խամքարերով

⭐️ TOP DONORS

⭐️ ARA ARARATYAN

9,645 AMD

Donors

⭐️ ARA ARARATYAN

3 months ago
25 USD

Anonymous donor

4 months ago
925 AMD

Anonymous donor

4 months ago
11,000 AMD