4,895.90 USD

 | Goal 4,890.17 USD
Implemented
|
Art and Culture

"DISTRICT #139"

By creating, you lose the fear of making mistakes

LEVON SIMAK GALSTYAN

4,895.90

100.12 %

Goal: 4,890.17 USD

1

Goal:2,917.62 USD 4ED8CBF4-F1FF-4276-8218-8C0A5A3CD2C3@3x Reached

Proofreading, editing, design and layout of the text of the book "#139 District". Printing of 100 copies of the book.

2

Goal:3,903.90 USD 4ED8CBF4-F1FF-4276-8218-8C0A5A3CD2C3@3x Reached

Proofreading and re-editing of defects found in the book "#139 District". Printing of another 100 copies of the book (200 copies in total).

3

Goal:4,890.17 USD 4ED8CBF4-F1FF-4276-8218-8C0A5A3CD2C3@3x Reached

Printing of another 100 copies of the book "#139 District" (300 copies in total). Organization of book presentation and presentation to the reader.

⭐️ TOP DONORS

⭐️ Armenuhi Oganesian

135,996 AMD

⭐️ Simak Galstyan

134,250 AMD

⭐️ Tamara Jahangirian

118,825 AMD

⭐️ Գագիկ Եղիազարյան

107,500 AMD

Donors

Artak Hadjinian

8 months ago
50 USD

Արտակ Գրիգորյան

8 months ago
15,000 AMD

Armen Stepanyan

8 months ago
7,500 AMD

Խաչատուր Ասատրյան

8 months ago
7,500 AMD

Anna Arzumanyan

8 months ago
7,500 AMD
December 13, 2023 | 7 months ago

Հաշվետվություն նախագծի առաջընթացի մասին


Նախագծի անվանում․ «#139 Թաղամասը»

Պայմանագիր # և ամսաթիվ․ № 02-08/23, 2-ը օգոստոսի 2023 թվական

Հաշվետու ժամանակաշրջան․ Օգոստոսի 2 - Հոկտեմբերի 2 

Նախագծի հեղինակ․ Լևոն Գալստյան

Նախագծի վերջնաժամկետ․ Նոլեմբերի 30

Ներկայացման ամսաթիվ․ Նոլեմբերի 30


Ձեռքբերումներ


«#139 Թաղամասը» գրքի դիզայն և շարում, էջադրում, խմբագրում և սղագրություն, կազմի դիզայն և կազմարարական աշխատանքներ։ Փորձնական օրինակի տպագրություն։ Գրքի տպագրություն (200 օրինակ)։
Ակնկալվող ձեռքբերումներ


Գրքի տպագրական ֆորմատի առկայություն։ 200 օրինակի տպագրություն։


Հաշվետու ժամանակաշրջանի ծախսերի հաշվետվություն


Ծախսի անվանումը․

«#139 Թաղամասը» գրքի դիզայն և շարում (1.1), էջադրում (1.2), խմբագրում և, սղագրություն (1.3), կազմի դիզայն և կազմարարական աշխատանքներ (1.5) և տպագրություն (1.4, 100 օրինակ)։


Գումարը․

700000 ՀՀԴ․ (1.1-1.3, 1,5 ամբողջական),

385226 ՀՀԴ․ (1.4 մասնակի, տպարանի ծանրաբեռնվածության պատճառով կավարտվի 2024-ի հւնվարին)


Կատարողի անվանումը․

Լևոն Գալստյան, «Փրինթինֆո» ՍՊԸ, Սիմակ Գալստյան, «Քոփիփրինթ» ՍՊԸ։

Աշխատանքների կատարման / ծառայությունների մատուցման ժամկետը․

02․10․2023 - 30․11․2023


Նախագծի նախահաշվի կետը՝ ըստ պայմանագրի Հավելված № 2-ի․

1․1, 1․2, 1․3, 1,5 կետերը՝ լրիվ։ 1․4 կետը՝ մասնակի։

Հաշվետու ժամանակաշրջանում առկա խնդիրները․

Խնդիր․ Տպագրական աշխատանքների հետաձգում

Լուծվել է, թե՞ անտեսվել․ Լուծվել է

Պատասխանատու․ Ծրագրի հեղինակ

Լուծված է, թե ոչ․ Այո


Լևոն Գալստյան

«30» նոյեմբերի, 2023թ․


November 08, 2023 | 8 months ago

Հաշվետվություն նախագծի առաջընթացի մասին


Նախագծի անվանում․ «#139 Թաղամասը»

Պայմանագիր # և ամսաթիվ․ № 02-08/23, 2-ը օգոստոսի 2023 թվական

Հաշվետու ժամանակաշրջան․ Օգոստոսի 2 - Հոկտեմբերի 2 

Նախագծի հեղինակ․ Լևոն Գալստյան

Նախագծի վերջնաժամկետ․ Նոլեմբերի 30

Ներկայացման ամսաթիվ․ Հոկտեմբերի 24


Ձեռքբերումներ


«#139 Թաղամասը» գրքի դիզայն և շարում, էջադրում, խմբագրում և սղագրություն, կազմի դիզայն և կազմարարական աշխատանքներ։ Փորձնական օրինակի տպագրություն։ Ընթացիկ տպագրություն (100 օրինակ)։
Ակնկալվող ձեռքբերումներ


Գրքի տպագրական ֆորմատի առկայություն։ 100 օրինակի տպագրություն։


Հաշվետու ժամանակաշրջանի ծախսերի հաշվետվություն


Ծախսի անվանումը․

«#139 Թաղամասը» գրքի դիզայն և շարում (1.1), էջադրում (1.2), խմբագրում և, սղագրություն (1.3), կազմի դիզայն և կազմարարական աշխատանքներ (1.5) և տպագրություն (1.4, 100 օրինակ)։


Գումարը․

816000 ՀՀԴ․ (1.1-1.3 ամբողջական), (1.4, 1.5 մասնակի)


Կատարողի անվանումը․

Լևոն Գալստյան, «Փրինթինֆո» ՍՊԸ, Սիմակ Գալստյան, «Քոփիփրինթ» ՍՊԸ։

Աշխատանքների կատարման / ծառայությունների մատուցման ժամկետը․

02․08․2023 - 02․10․2023


Նախագծի նախահաշվի կետը՝ ըստ պայմանագրի Հավելված № 2-ի․

1․1, 1․2, 1․3 կետերը՝ լրիվ։ 1․4, 1․5 կետերը՝ մասնակի։

Հաշվետու ժամանակաշրջանում առկա խնդիրները․

Խնդիր․ Տպագրական աշխատանքների հետաձգում

Խնդրի հայտնաբերման ամսաթիվ․ Սեպտեմբերի 18

Լուծվել է, թե՞ անտեսվել․ Լուծվել է

Պատասխանատու․ Ծրագրի հեղինակ

Լուծված է, թե ոչ․ Այո


Լևոն Գալստյան

«24» հոկտեմբերի, 2023թ․


4,895.90 USD

 | Goal 4,890.17 USD
Implemented
|
Art and Culture

"DISTRICT #139"

By creating, you lose the fear of making mistakes

LEVON SIMAK GALSTYAN

4,895.90

100.12 %

Goal: 4,890.17 USD

1

Goal:2,917.62 USD 4ED8CBF4-F1FF-4276-8218-8C0A5A3CD2C3@3x Reached

Proofreading, editing, design and layout of the text of the book "#139 District". Printing of 100 copies of the book.

2

Goal:3,903.90 USD 4ED8CBF4-F1FF-4276-8218-8C0A5A3CD2C3@3x Reached

Proofreading and re-editing of defects found in the book "#139 District". Printing of another 100 copies of the book (200 copies in total).

3

Goal:4,890.17 USD 4ED8CBF4-F1FF-4276-8218-8C0A5A3CD2C3@3x Reached

Printing of another 100 copies of the book "#139 District" (300 copies in total). Organization of book presentation and presentation to the reader.

⭐️ TOP DONORS

⭐️ Armenuhi Oganesian

135,996 AMD

⭐️ Simak Galstyan

134,250 AMD

⭐️ Tamara Jahangirian

118,825 AMD

⭐️ Գագիկ Եղիազարյան

107,500 AMD

Donors

Artak Hadjinian

8 months ago
50 USD

Արտակ Գրիգորյան

8 months ago
15,000 AMD

Armen Stepanyan

8 months ago
7,500 AMD

Խաչատուր Ասատրյան

8 months ago
7,500 AMD

Anna Arzumanyan

8 months ago
7,500 AMD